MenuMenu

Přehled řidičského oprávnění


 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění, pozměněný zákonem 297/2011 Sb. a zákonem 230/2014 Sb.
 • Skupiny řidičských oprávnění řeší §80a a §81 zák. 361/2000Sb

Skupina B

 • Opravňuje k řízení motorového vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 3500 kg pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče (s výjimkou vozidel zařazených do skupin AM, A1, A2, A a B1) za kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti:
  • nepřevyšující 750 kg
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
  • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (v řidičském průkazu vyznačeno harmonizačním kódem 96)
 • Řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu lze získat složením zkoušky dle §45b zákona 247/2000Sb.
 • B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1

Skupina řidičského oprávnění BSkupina řidičského oprávnění B a přívěs nad 750 kg

Skupina BE

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla zařazeného do skupiny B a  vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

Skupina řidičského oprávnění BE

Skupina C1

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů a vozidel zařazených ve skupině D1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Skupina řidičského oprávnění C a přívěs

Skupina C1E

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  • z vozidla spadajícího do skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
  • z vozidla spadajícího do skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg
  • C1E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B

Skupina řidičského oprávnění C1E

Skupina C

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů a vozidel spadajících do skupin C1 nebo D1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určených pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1

Skupina řidičského oprávnění C

Skupina CE

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla spadajícího do skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • CE opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin BE a C1E
 • CE opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny DE, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D

Skupina C+E řidičského oprávnění

Skupina D1

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou vozidel spadajících do skupiny AM, A1, A2, A, B1 nebo B, určených pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Řidičské oprávnění skupiny D1 a přívěs

Skupina D1E

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla spadajícího do skupiny D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • D1E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E

Řidičské oprávnění skupiny D1+E

Skupina D

 • Opravňuje k řízení motorového vozidla s výjimkou vozidel spadajících do skupiny D1, určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 •  D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1

Řidičské oprávnění skupiny D

Skupina DE

 • Opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z vozidla spadajícícho do skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • DE opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin BE a D1E

Řidičské oprávnění skupiny DE

Skupina T

 • Opravňuje k řízení traktoru nebo samojízdného pracovního stroje, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo

Řidičské oprávnění T